Środowisko psychologiczne

54Przyciąga innych, ale często po to by posiąść lub integrować innych ze sobą samą. W drugim domu można się spodziewać silnie zaborczego charakteru Wenus. Jednostka może odkryć w sobie rozkwit sił, których korzenie sięgają przeszłości jego kultury i rodu, umożliwiając im pełną realizację. Powinna wydobyć z nich wartość i sens. Jeśli siły te wiążą się z bogactwem, powinna pozwolić im działać w sposób harmonijny i znaczący, unikając podporządkowania miłości i sensu życia żądzy posiadania. Z Wenus w domu trzecim człowiek może zechcieć podzielić się wartościami i miłością z osobami mu bliskimi, krewnymi i sąsiadami. Wenus w tym domu rozbudza chęć jak najlepszego wykorzystania własnego środowiska. Jednostka będzie dążyć do upiększenia, zharmonizowania i integrowania zarówno fizycznego jak i psychologiczno społecznego środowiska, a także ogrzania chłodnego intelektualnego oportunizmu. Wenus domu czwartego wnosi harmonię do rodzinnego domu i odczytuje poczucie zakorzenienia w rodzinie, ziemi i tradycji w kategoriach odpowiedzialności za realizację wartości, które rodzina, ziemia i tradycja reprezentują. Merkury może pomóc w zapamiętywaniu słów i w odnoszeniu nowych doświadczeń do własnej osobowości i własnego celu. W domu dziesiątym Merkury najprawdopodobniej da intelektualne podstawy powołaniu. Powinien jasno określić świadome uczestnictwo jednostki we wspólnocie, bądź w całym społeczeństwie. Umysł absorbują problemy społeczne lub zawodowe, które wymagają rozwiązania, a które w odczuciu jednostki jest w stanie rozwiązać. W domu jedenastym Merkury może wnieść wiele cennych kontaktów towarzyskich z jednostkami o intelektualnej naturze. Umysł należy wykorzystać do zbadania i krytycznego spojrzenia na przeszłość oraz do planowania lepszej przyszłości. Przyjaciele mogą oczekiwać od jednostki zarówno umysłowej stymulacji, jak i porady intelektualnej. Własne nadzieje i pragnienia powinny być precyzyjnie formułowane. W domu dwunastym Merkury wskazuje na życie wewnętrzne, życie w medytacji, być może poświęcone celom transcendentalnym lub na sytuacje, kiedy człowiek jest zmuszony przez społeczeństwo bądź chorobę do wycofania się z działalności publicznej. Dużo uwagi należy zwrócić na intuicję, przeczucia lub wewnętrzne przewodnictwo. Umysł może być ukierunkowany na zajęcie się kryzysami i niesprawiedliwościami społecznymi bądź na własną karmę i podświadome pragnienia. WENUS w danym domu wskazuje na tę sferę doświadczeń, w której pragnienie związków międzyludzkich oraz posiadania wspólnych wartości okaże się najsilniejsze i najbardziej spontaniczne. Wenus wskazuje także, jak tego rodzaju doświadczenia mogą stać się najbardziej znaczącymi w życiu jednostki. Jednostka z Wenus w domu pierwszym będzie prawdopodobnie chciała odkryć swoją wyjątkowość i indywidualny cel w sposób otwarty i przyciągający jak magnes, a to dlatego, że będzie czuła, że to odkrycie wiąże się z jej stosunkiem do ludzi. Niemniej jednak będzie próbowała do siebie odnosić wszystko co uświadamia sobie w relacjach z innymi. Przede wszystkim pragnie tego, co mogą dać jej doświadczenia miłości i wartości kulturalne.