Psychologia

53Psychologia jest nauką bardzo trudną i powiązaną z astrologią. Może on przytłaczać i wprowadzać zamieszanie. Może odkupić karmę, prowadząc w ten sposób do końcowych bilansów. Trzeba jednak wystrzegać się postawy bierności lub rezygnacji i zbyt dużego otwarcia na zbiorową podświadomość lub na własne osobiste kompleksy. Merkury w danym domu oznacza tę sferę doświadczeń, w której moc przekazywania informacji, pamiętania skutków i przyczyn doświadczeń w przeszłości oraz ustanawiania związków pomiędzy tymi doświadczeniami może oddziaływać z największą efektywnością. Oznacza on także okoliczności, które będą wymagać użycia wspomnianej mocy Merkurego. Kiedy planeta ta jest w pierwszym domu, osoba będzie skłaniać się do użycia swych zdolności umysłowych do odkrycia natury swojego istnienia i przeznaczenia. Będzie postrzegała się jako różniącą się od innych poprzez swoje intelektualne podejście do własnych problemów. Dużo zależy od tego, czy Słońce znajduje się powyżej czy poniżej horyzontu. Carl Jung, Franklin D. Roosevelt i W.l. Lenin są przykładami Merkurego w szóstym domu. Merkury w siódmym domu faworyzuje kontakty z intelektualistami i wszelkie działania frmalizujące związki międzyludzkie kontrakty oraz wszelkiego rodzaju umowy. Umysł lepiej będzie rozwijał się i dojrzewał poprzez stosunki międzyludzkie niż studiowanie książek. We wszelkiego rodzaju związkach międzyludzkich należy być obiektywnym i wnosić do nich klarowność. W ósmym domu Merkury potrzebny jest do wypracowania praktycznych szczegółów kontraktów na wszystkich poziomach. Powinno to nadawać obiektywny charakter poczuciu wspólnoty i poszukiwaniu transcendentu. W domu tym Merkury może być transcendentalny i może uzyskać większą głębię, tak jak to było w przypadku życia Ralpha Waldo Emersona i Mary Baker Eddy, założycielki ruchu Christian Science. W domu dziewiątym wzywa się Merkurego do jak najbardziej precyzyjnego zdefiniowania idei abstrakcyjnych bądź religijnej intuicji, czy też do starannego planowania dalekich podróży oraz szeroko zakrojonych prób ekspansji.