Gapa

13Liczba graczy w tej grze waha się pomiędzy trzema a sześcioma. Rekwizytami w tej grze są cztery karty o tej samej wartości dla poszczególnych graczy, w przypadku czterech graczy mogą to być po cztery asy, damy, walety albo króle. Gra jest pomyślana z przeznaczeniem dla małych dzieci. Gra trwa zazwyczaj od pięciu do dziesięciu minut. Każdy z graczy otrzymuje po cztery karty, następnie zapoznaje się z nimi i odrzuca jedną kartę. Gdy dany zawodnik ma dwa walety , króla oraz damę należy odrzucić damę lub króla ponieważ w ten sposób łatwiej jest kompletować cztery walety. Po dokonaniu wyboru , gracz kładzie swoją odrzuconą kartę przed graczem znajdującym się po lewej stronie jako zakrytą, sam zaś otrzymuje kartę od gracza po prawej. Celem tej gry jest objęcie w posiadanie czterech tych samych kart, temu , któremu się to uda kładzie swoje karty na stół. Wtedy gra powinna ulec zakończeniu bez względu czy reszta ma cztery identyczne karty czy nie , pozostali powinni to zauważyć , ten kto zrobi to ostatni zostaje gapą. Gra przeznaczona wyłącznie dla dwóch osób. Wymagane jest posiadanie tylko jednej talii kart. Gra wymaga dużej uwagi oraz szybkości, na pewno jest to propozycja nieco starszych dzieci. Jedno rozdanie trwa około dziesięciu minut. Na początku gry uczestnicy losują karty, w tej grze asy są najniższe zaś króle najwyższe. Osoba , która wyciągnęła starszą kartę staje się osobą rozdającą, bynajmniej nie ma z tego żadnych korzyści. Po uprzednim przetasowaniu , karty rozdawane są aż do wyczerpania talii. Na samym początku wszyscy gracze mówią ” raz, dwa , trzy, hop” , następnie zaczynają układać karty w stosy na środku stołu, robiąc to jak najszybciej. Przekładają dowolną kartę z leżących przed nimi rzędów na jeden z dwóch stosów, bez zwracania uwagi na kolor, należy koniecznie przestrzegać rosnącego lub malejącego porządku. Po wzięciu jednej z kart rzędowych , kartę znajdującą się poniżej odwraca się. W sytuacji gdy Aden z uczestników gry nie może położyć kart na stosie lub w rzędzie gra zostaje wtedy wstrzymana.