Czwarty dom

52W czwartym domu Merkury powinien w szczególnie skuteczny sposób wzmacniać siłę koncentracji, a także zdolność rozróżniania tego, co może być najlepiej użyte jako solidna podstawa dla bezpieczeństwa osobistego i siły charakteru. W niektórych przykładach umysł w tym domu zdominowany jest przez tradycje narodowe i religijne. W piątym domu Merkury może przynieść zdolności literackie i umiejętność ukazania własnych porywów emocjonalnych w formach, które można przekazać innym ludziom. Niemniej jednak twórczy poryw może być zbyt sformalizowany i usystematyzowany, tracąc w ten sposób część swojej spontaniczności i otwartości. Z drugiej jednak strony emocje i dążenia ego mogą wytrącać umysł z równowagi. W szóstym domu Merkury z reguły odnosi się do pracownika umysłowego, a przynajmniej ukazuje wagę wykorzystania umysłu w pracy bądź w służbie jakiejś sprawie lub osobie, której jest się oddanym. Jako że dom szósty wiąże się z sytuacjami kryzysu i samotransformacji, umysł powinien pozostać elastyczny, krytyczny i rozróżniający, powinien być obiektywny w stosunku do życia emocjonalnego życia zarówno innych, jak i własnego. W horoskopie hinduskiego mistyka Rama Krishny, Merkury i Jowisz są w pierwszym domu, ale w chwili jego urodzin Słońce i Księżyc były w koniunkcji w dwunastym domu, co z kolei spolaryzowało jego predyspozycje do poświęcania się. W drugim domu może zaistnieć potrzeba intelektualnego skoncentrowania się na problemach finansowych i problemach zarządzania oraz na sposobach wykorzystania dorobku kulturowego, może również na ulepszeniu produktów naturalnych czy też technik produkcji oraz nabywania. Pieniądze mogą być zarobione poprzez wysiłek intelektualny. W trzecim domu Merkury działa w sferze doświadczeń, do których jednostka jest szczególnie dobrze przystosowana. Zdolności intelektualne, wszelkie procesy uczenia się oraz sprawy związane z przekazywaniem informacji powinny być szczególnie uwydatnione w ocenie i przystosowaniu się do własnego środowiska. Taka pozycja Merkurego sprzyja takim naukowym eksperymentatorom jak Luuis Pasteur i Luther Burbank.